Контакт

Go to content

Main menu:

Контакт

Друштво за градежништво, трговија и услуги
АЛХИМИКА ТЕХНОЛОЏИ
дооел увоз - извоз Скопје

телефон/факс: 02 3122 284
канцеларија:

ул. „Никола Парапунов“ бр.4 А4 локал 3
1000 Скопје, Република Македонија

(дуќаните на мезанин кај трите убавици
пред мостот Обединети нации)
магацин:

Момин поток бб
1000 Скопје, Р.Македонија

(спроти објектот на Прима мебел
на стариот пат пред надвозникот)
 
Back to content | Back to main menu